Conversie Optimalisatie

Snap je bezoeker voor hogere conversie

Conversie optimalisatie wordt ook wel Conversieratio-optimalisatie (CRO) genoemd. Dit is  het verhogen van het percentage gebruikers dat een gewenste actie op een website uitvoert. Gewenste acties kunnen bijvoorbeeld zijn: het kopen van een product, het klikken op ’toevoegen aan winkelwagen’, het aanmelden voor een dienst, het invullen van een formulier, het bekijken van een video of het klikken op een link.

Om de conversieratio van je website te verhogen, zul je inzicht moeten krijgen in het gedrag van je bezoekers, gebruikers en klanten en ze geven wat ze nodig hebben.

Wat is conversie optimalisatie?

Eigenlijk doen we het begrip conversie optimalisatie misschien nog wel iets te kort. Je moet het zien als het proces waarbij je zoveel mogelijk in het hoofd kruipt van je gebruikers en je je richt op het begrijpen van wat je gebruikers drijft, waar ze afhaken en wat ze doet besluiten om tot een gewenste conversie over te gaan. Wanneer je dit snapt en weet, kun je ze de best mogelijke gebruikerservaring bieden waardoor ze converteren en uiteindelijk de conversieratio van je website verbetert.

Wat is de conversie ratio en hoe bereken je deze?

De conversie ratio bereken je door het aantal conversies op je site te delen door het aantal unieke bezoekers en dit vervolgens te vermenigvuldigen met 100. Dus als jouw website de afgelopen maand 80 conversies heeft gehad en er waren 12000 unieke bezoekers dan heb je een conversie ratio bereikt van 320/12000 = 2,6%.

conversie ratio website

Garantie voor succes

In de wereld van digitale marketing zijn er op ongeveer alle gebieden best practices te vinden in de vorm van onderzoeken en rapporten. Bij een aantal van deze bevindingen is de algemeen aanvaarde overtuiging dat een bepaalde optimalisatie actie een verhoging van de conversieratio zal garanderen. Denk hierbij aan:

  • Het gebruik van onderscheidende kleuren voor alle Call To Action knoppen (CTA)
  • Het plaatsen van gewenste acties boven de vouw van een site (dus direct in beeld)
  • Gebruik van urgentie, zoals tijdelijke aanbiedingen, om de verkoop te stimuleren
  • Het tonen van reviews en aanbevelingen
  • Het retargeten van bezoekers die nog niet geconverteerd zijn
  • Het inkorten van formulieren

Hoewel bovenstaande voorbeelden kunnen werken voor de conversieratio van de ene website, is het geen garantie dat dit ook werkt op de andere website. Allereerst is de beste praktijk – per definitie – praktijk uit het verleden. Of wat je ook wel hoort in commercials over beleggen: in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt dus niet garanderen dat het ook vandaag zal gaan werken. Hier komt nog bij dat de ene website de andere niet is en er is dus geen garantie dat jouw website hier ook van profiteert.

Conversie optimalisatie en de sleutel tot hogere conversie ratio

Nu lijkt het net alsof conversie optimalisatie ongrijpbaar is en je dus niet kunt leunen op al die onderzoeken en wijsheden die al online te vinden zijn. Dat is natuurlijk niet zo. Veel van die voorbeelden zijn prima om als uitgangspunt te nemen. Echter is het geen garantie voor succes en moet je vooral kijken naar je eigen bezoekers en hoe zij zich gedragen.

Tijd besteden aan en investering in het begrijpen van je gebruikers en klanten is de sleutel tot een hogere conversie ratio. Zij zijn de mensen die belangrijk zijn voor je bedrijf en hebben de antwoorden die je nodig hebt om te verbeteren. Wanneer je hun behoeften en wensen weet, leer je vanzelf meer over hun zorgen en aarzelingen. De combinatie van het snappen van de behoeften van je eigen bezoekers en klanten en het wegnemen van mogelijke barrières om tot een conversie te komen, is hoe je uiteindelijk gaat winnen met conversie optimalisatie. En ja, dit is een doorlopend proces.